Bewonersparticipatie

Met de komst van de omgevingswet, komt bewonersparticipatie steeds vaker aan bod. Bij grotere projecten is bewonersparticipatie verplicht. In praktijk zien we dat gemeenten en woningbouwcorporaties steeds vaker voor kiezen om bewoners ook bij kleinere projecten mee te laten participeren. Er zijn twee redenen om te kiezen voor participatie. Bewoners zijn de experts van hun omgeving. Zij kennen hun omgeving het best. Hun mening en expertise kan bijdragen aan het succes van het project. Daarnaast weten de bewoners als best wat ze willen. Een projectmanager heeft na de nazorg traject geen binding meer met het project, terwijl het een dagelijkste impact heeft op de bewoners. Dat brengt ons bij de tweede reden. Een tevreden bewoner heeft directe invloed op het succes van het project. Een project zonder tevreden bewoners kan nooit succesvol zijn. Met het betrekken van de bewoners bij een project zorgt men voor tevreden bewoners. Naast de tevredenheid zorgt participatie ook veer meer bereidheid van bewoners.

Het starten van een participatietraject verreist voorbereiding. Dat gaat verder dan een simpele flyer met een aankondiging. Er is zelfs veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Fuerta is op de hoogte van deze onderzoeken en verwerkt deze in het participatieproces. Met Fuerta als partner kunt u uitgaan van een wetenschappelijk onderbouwde methode.

Bewoners participatie bestaat uit 5 treden in het zogenaamde participatieladder. Hoe hoger de trede, hoe meer invloed de bewoners hebben. De 5 treden zijn: 1.  Informeren 2. Raadplegen 3. Adviseren 4. Coproduceren 5. Meebeslissen

Bij de eerste trede wordt de bewoner alleen geïnformeerd middels bijvoorbeeld een brief en bij de hoogste trede worden er bijvoorbeeld inspraakavonden georganiseerd. Vaak krijgen wij de vraag wanneer een participatieproces succesvol is. De tevredenheid van de bewoners is een grote graadmeter voor succes. Maar om tot een succes te komen zijn er een aantal criteria die bijdragen aan dat succes: Representativiteit, Onafhankelijkheid, Vroeg in het proces, Invloed, Transparantie, Beschikbaarheid middelen, Heldere omschrijving participatie, Gestructureerde besluitvormingsprocedure en Kosten effectiviteit.

Met de komst van de digitale middelen worden steeds makkelijker om in sommige gevallen alle bewoners bij het proces te betrekken. Dit wordt ook wel e-bewonersparticipatie of e-participatie genoemd. Dit is voor bewoners een grote verbetering. Het maakt het proces echter complexer. Zo kun je 1000 meningen veel moeilijker samenvatten dan 20 meningen op een inspraakavond. Ook hierbij hebben wij de nodige ervaring opgedaan. U kunt bij Fuerta terecht voor bewonersparticipatie van A-Z en de digitale middelen kennen voor ons geen geheimen. Wij zetten de laatste jaren steeds meer in op digitale platformen als portalen en apps.

Voordelen e-participatie?

Laagdrempelig

De bewoner start zijn computer of app op en kan meteen deelnemen aan het proces. Dit kan in sommige gevallen zelfs anoniem

Altijd bereikbaar

U hoeft geen specifiek moment in te plannen om te communiceren met de bewoner. De bewoner kan 24/7 participeren

Kostenbesparing

Wij maken gebruik van herbruikbare en bewezen succesvolle software om de bewoner te laten participeren. Never change the winning team

Rapportage

Met uitgebreide en makkelijk te interpreteren rapportages krijgen we inzicht in wat er leeft onder de bewoners

Individu wordt gehoord

Ieder individu kan met e-participatie gehoord worden. Zo werken we vaak met open vragen zodat de bewoner zijn/haar verhaal kan doen

Kwaliteit

Met het inzetten van e-participatie stijgt ook de kwaliteit van het proces. U krijgt meer inzicht in de wensen en expertise van de bewoners.

E-bewonersparticipatie

Met de komst van internetsites en apps wordt het steeds makkelijk om bewoners uit te nodigen. Stel we hebben een wij met 1600 bewoners, dan is het heel lastig om deze in een zaal te krijgen. Er wordt dan voor een groot deel geïnvesteerd in het bepalen van de representativiteit. Meestal werd dit op basis van leeftijd gedaan omdat deze gegevens vaak bekend zijn bij de gemeente en corporaties. Maar een persoon is meer dan zijn leeftijd. Inkomen, maar ook type baan en zelfs culturele achtergrond kunnen invloed hebben op hoe de bewoners zijn omgeving graag wil zien.

Met de komst va de digitale middelen kunnen we iedereen er bij betrekken en worden alle meningen meegenomen. Geavanceerde analyse methodes en rapportagetechnieken zorgen er voor dat de belanghebbende snel inzicht krijgen in de zorgen en opmerkingen van de bewoners. Zo gebruiken wij stemmingssoftware om de bewoners te laten stemmen. Het platform waar wordt gestemd is tegelijkertijd een informatieplatform. Denk hierbij aan foto’s, video’s en achtergrond informatie. Het is de kunst om aan de behoefte te voldoen van de bewoner. De ene bewoner wil in 5 minuten geïnformeerd worden om een besluit te nemen. Een andere inwoner wil juist alle informatie m.b.t. tot een project inzien. Hier kunnen wij handig op inspelen.

E-participatie is ontstaan uit een behoefte om nog meer bewoner nog meer te betrekken bij het proces. We zien echter dat er positieve neveneffecten zijn die niet eerder mogelijk waren. Een brief biedt bijvoorbeeld weinig ruimte voor achtergrond informatie over bijvoorbeeld het energiebesparing. Een portaal kan in dit geval worden gebruikt om de bewoner het belang van energiebesparing in te laten zien. Ook kunnen we met een app de gebruiker laten zien hoe het mijn zijn eigen besparing is. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van het rendement van zonnepanelen.